Share
DSR4004 - Australian House Design Group

DSR4004

 • 505m2
 • 4
 • 2.5
 • 2
19.63m
25.88m

from

DSR4006 - Architectural House Designs Australia

DSR4006

 • 602m2
 • 4
 • 2
 • 2
28.69m
30.82m

from

DSR4008-A

DSR4008-A

 • 529m2
 • 4
 • 3.5
 • 2
11.725m
29.475m

from

DSR4009 - Architectural House Designs Australia

DSR4009

 • 555m2
 • 4
 • 2.5
 • 2
24.09m
27.91m

from

DSR4012-A - Architectural House Designs Australia

DSR4012-A

 • 529m2
 • 4
 • 3.5
 • 2
11.725m
29.475m

from

DSR5002-A - Australian House Design Group

DSR5002-A

 • 538m2
 • 5
 • 5.5
 • 3
18.95m
21.6m

from

DSR5003-A - Australian House Design Group

DSR5003-A

 • 507m2
 • 5
 • 3.5
 • 3
22.5m
22.58m

from

DSR5004-A - Architectural House Designs Australia

DSR5004-A

 • 701m2
 • 5
 • 2.5
 • 2
19.23m
28.2m

from

DSR5004-B - Architectural House Designs Australia

DSR5004-B

 • 539m2
 • 5
 • 2.5
 • 2
18.03m
25.34m

from

H4001-A - Australian House Design Group

H4001-A

 • 527m2
 • 4
 • 2.5
 • 2
18.45m
22.13m

from

H5003 - Australian House Design Group

H5003

 • 597m2
 • 5
 • 3.5
 • 3
20.41m
22.47m

from

T3017 - Australian House Design Group

T3017

 • 532m2
 • 3
 • 2
27.27m
26.3m

from

T4011 - Australian House Design Group

T4011

 • 576m2
 • 4
 • 3
 • 3
22m
35.01m

from

T5001-A - Australian House Design Group

T5001-A

 • 526m2
 • 5
 • 2
 • 2
31.49m
28.175m

from